RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.)

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.