Interaktivní prohlížeč zdravotnické techniky

Současná verze interaktivního prohlížeče poskytuje přehled o výskytu zdravotnické přístrojové techniky u všech poskytovatelů zdravotních služeb, kteří dle zákona odevzdali Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení, na území ČR (z legislativních důvodů nejsou zobrazeny nemocnice zřizované Ministerstvem obrany). Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.