Fakultní nemocnice Olomouc

IČO

98892

ADRESA

I. P. Pavlova 185/6
Olomouc, 77900
okres Olomouc

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 58
CT simulátory 2
Duodenoskop 8
Gastroskop 29
Hemodialyzační přístroje 40
Kardiotokograf 32
Koloskop 18
Laparoskopy 15
Lasery operační a terapeutické 13
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 3
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Přístroje pro mimotělní oběh 9
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 3
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 6
RTG dg mamografické I. kategorie 2
RTG dg skiagrafické mobilní 10
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 15
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 3
RTG dg výše nespecifikované 2
RTG dg zubní intraorální 6
RTG dg zubní panoramatické 2
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 4
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 5
Systémy pro neuronavigaci 4
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 8
Ultrazvukové přístroje duplexní 5
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 13
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 32
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 21
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 23
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 182
Celkem 589

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.