Fakultní nemocnice Olomouc

IČO

98892

ADRESA

I. P. Pavlova 185/6
Olomouc, 77900
okres Olomouc

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 70 42
CT simulátory 2
Duodenoskop 6
Gastroskop 27
Hemodialyzační přístroje 30
In vivo dozimetrie - TLD 1
Kardiotokograf 32
Koloskop 14
Laparoskopy 15
Lasery operační a terapeutické 12
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 2
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Přístroje pro mimotělní oběh 8
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 5
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 9
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 15
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg speciální kardiokomplety 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 2
RTG dg výše nespecifikované 2
RTG dg zubní intraorální 5
RTG dg zubní panoramatické 2
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Substandardní dozimetrický systém 6
Systémy pro neuronavigaci 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 7
Ultrazvukové přístroje duplexní 4
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 10
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 30
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 12
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 18
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 171
Celkem 514

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.