Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

IČO

92584

ADRESA

MUDr. Jana Janského 2675/11
Znojmo, 66902
okres Znojmo

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 26
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 14
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 7
Koloskop 5
Laparoskopy 7
Lasery operační a terapeutické 4
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Portálové zobrazování (portal vision) 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG simulátory 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 3
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 4
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 11
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 5
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 33
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 1
Celkem 149

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.