Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČO

90638

ADRESA

Vrchlického 4630/59
Jihlava, 58601
okres Jihlava

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 3
Duodenoskop 2
Gastroskop 11
Hemodialyzační přístroje 28
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Kardiotokograf 10
Koloskop 4
Laparoskopy 10
Lasery operační a terapeutické 7
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG simulátory 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 3
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 11
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 23
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 34
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 184

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.