Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČO

90638

ADRESA

Vrchlického 4630/59
Jihlava, 58601
okres Jihlava

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 3
CT simulátory 1
Duodenoskop 2
Gastroskop 11
Hemodialyzační přístroje 25
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Kardiotokograf 7
Koloskop 3
Laparoskopy 10
Lasery operační a terapeutické 8
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 3
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 11
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 21
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 38
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 182

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.