Nemocnice Na Františku

IČO

879444

ADRESA

Na Františku 847/8
Praha 1, 11000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Duodenoskop 1
Gastroskop 2
Koloskop 2
Laparoskopy 3
Lasery operační a terapeutické 2
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 4
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 9
Celkem 36

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.