Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČO

849103

ADRESA

Aksamitova 557/8
Olomouc, 77900
okres Olomouc

DRUH ZAŘÍZENÍ

Zdravotnická zachranná služba

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Celkem 2

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.