Odborný léčebný ústav Paseka, p.o., LDN

IČO

849081

ADRESA

145
Paseka, 78397
okres Olomouc

DRUH ZAŘÍZENÍ

Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 15
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Celkem 17

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.