Odborný léčebný ústav Paseka, p.o., LDN

IČO

849081

ADRESA

145
Paseka, 78397
okres Olomouc

DRUH ZAŘÍZENÍ

Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 14
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Celkem 17

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.