Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

IČO

844896

ADRESA

Dělnická 1132/24
Havířov, 73601
okres Karviná

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 27
Duodenoskop 10
Gastroskop 6
Hemodialyzační přístroje 27
Kardiotokograf 11
Koloskop 5
Laparoskopy 7
Lasery operační a terapeutické 4
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg - kostní denzitometry 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 4
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 21
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 30
Celkem 179

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.