Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

IČO

844853

ADRESA

Vydmuchov 399/5
Karviná, 73401
okres Karviná

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 26
Duodenoskop 1
Gastroskop 8
Hemodialyzační přístroje 19
Kardiotokograf 10
Koloskop 7
Laparoskopy 5
Lasery operační a terapeutické 7
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg konvenční angiokomplety 1
RTG dg skiagrafické mobilní 4
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 5
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 3
RTG dg zubní intraorální 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 5
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 8
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 41
Celkem 174

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.