Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

IČO

844853

ADRESA

Vydmuchov 399/5
Karviná, 73401
okres Karviná

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 17
Duodenoskop 1
Gastroskop 7
Hemodialyzační přístroje 20
Kardiotokograf 9
Koloskop 4
Laparoskopy 5
Lasery operační a terapeutické 4
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 5
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 18
Celkem 112

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.