Fakultní nemocnice Ostrava

IČO

843989

ADRESA

17. listopadu 1790/5
Ostrava, 70800
okres Ostrava-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 70 24
CT simulátory 1
Duodenoskop 2
Gastroskop 8
Hemodialyzační přístroje 26
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Kardiotokograf 18
Koloskop 5
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 12
Lineární urychlovače s jednou energií X 2
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 1
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 2
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
Přístroje pro mimotělní oběh 9
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 9
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 4
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 7
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 12
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 4
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg speciální kardiokomplety 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1
Rektoskop 7
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 4
Scintilační gama kamery planární 2
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro neuronavigaci 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 4
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 22
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 6
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 20
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 146
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 395

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.