Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvová organizace

IČO

842001

ADRESA

Žďárská 610
Nové Město na Moravě, 59231
okres Žďár nad Sázavou

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 12
Duodenoskop 1
Gastroskop 3
Hemodialyzační přístroje 23
Kardiotokograf 8
Koloskop 3
Laparoskopy 8
Lasery operační a terapeutické 5
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
Rektoskop 2
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 9
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 7
Celkem 101

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.