Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

IČO

839396

ADRESA

Purkyňovo nám. 133/2
Třebíč, 67401
okres Třebíč

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 25
Gastroskop 3
Hemodialyzační přístroje 30
Kardiotokograf 8
Koloskop 4
Laparoskopy 7
Lasery operační a terapeutické 5
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 4
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 12
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 3
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 36
Celkem 155

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.