Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČO

829838

ADRESA

Nemocniční 4446/15
Jablonec nad Nisou, 46601
okres Jablonec nad Nisou

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 13
Duodenoskop 9
Gastroskop 15
Hemodialyzační přístroje 3
Kardiotokograf 9
Koloskop 12
Laparoskopy 15
Lasery operační a terapeutické 6
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 26
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 25
Celkem 149

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.