Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČO

75030926

ADRESA

Vančurova 1544
Kladno, 27201
okres Kladno

DRUH ZAŘÍZENÍ

Zdravotnická zachranná služba

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Celkem 0

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.