Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

IČO

673951

ADRESA

Martinovo údolí 532
Cvikov, 47154
okres Česká Lípa

DRUH ZAŘÍZENÍ

Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN)

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
Celkem 1

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.