Fakultní nemocnice Plzeň

IČO

669806

ADRESA

Edvarda Beneše 1128/13
Plzeň, 30100
okres Plzeň-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 3
Biochemické analyzátory (automaty) 151
CT simulátory 1
Duodenoskop 8
Gastroskop 24
Hemodialyzační přístroje 42
Hyperbarické komory jednomístné 1
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 33
Koloskop 17
Laparoskopy 32
Lasery operační a terapeutické 26
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 4
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 3
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s MR 1
Portálové zobrazování (portal vision) 4
Přístroje pro mimotělní oběh 10
RTG dg - kostní denzitometry 4
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 6
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 2
RTG dg skiagrafické mobilní 10
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 8
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 16
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 4
RTG dg speciální kardiokomplety 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 1
RTG dg zubní intraorální 6
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 2
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Substandardní dozimetrický systém 7
Systémy pro neuronavigaci 4
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 81
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 38
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 155
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 4
Celkem 735

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.