Fakultní nemocnice Plzeň

IČO

669806

ADRESA

Edvarda Beneše 1128/13
Plzeň, 30100
okres Plzeň-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 20.07.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 3
Biochemické analyzátory (automaty) 70 41
CT simulátory 1
Duodenoskop 11
Gastroskop 33
Hemodialyzační přístroje 41
Hyperbarické komory jednomístné 1
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 3
Kardiotokograf 33
Koloskop 31
Laparoskopy 13
Lasery operační a terapeutické 25
Lineární urychlovače s jednou energií X 4
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 72 2
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 41
Přístroje pro mimotělní oběh 10
RTG dg - kostní denzitometry 4
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 5
RTG dg konvenční angiokomplety 5
RTG dg mamografické I. kategorie 3
RTG dg skiagrafické mobilní 11
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 6
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 7
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 16
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg zubní intraorální 6
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG simulátory 1
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 1
Rektoskop 9
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 4
Substandardní dozimetrický systém 4
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 11
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 52
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 15
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 101
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 568

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.