MediCfema s.r.o.

IČO

6660479

ADRESA

náměstí Svobody 1552/3
Znojmo, 66902
okres Znojmo

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace PL - gynekologa

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 26.11.2020
Název přístroje Počet
Kardiotokograf 1
Ultrazvukové kostní denzitometry 1
Celkem 2

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.