Fakultní nemocnice Brno

IČO

65269705

ADRESA

Jihlavská 340/20
Brno, 62500
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 8
Duodenoskop 5
Gastroskop 22
Hemodialyzační přístroje 42
Kardiotokograf 44
Koloskop 14
Laparoskopy 42
Lasery operační a terapeutické 27
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 3
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s MR 1
Přístroje pro mimotělní oběh 2
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 4
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 10
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 6
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 13
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg speciální kardiokomplety 3
RTG dg výše nespecifikované 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Rektoskop 6
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Scintilační gama kamery planární 1
Systémy pro neuronavigaci 3
Ultrazvukové přístroje duplexní 5
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 55
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 6
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 38
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 236
Celkem 613

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.