Fakultní nemocnice Brno

IČO

65269705

ADRESA

Jihlavská 340/20
Brno, 62500
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 8
Duodenoskop 3
Gastroskop 19
Hemodialyzační přístroje 40
Kardiotokograf 45
Koloskop 12
Laparoskopy 38
Lasery operační a terapeutické 27
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 3
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 72 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Přístroje pro mimotělní oběh 2
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 4
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 12
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 6
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 14
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg speciální kardiokomplety 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 4
RTG dg zubní panoramatické 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Rektoskop 6
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Scintilační gama kamery planární 2
Systémy pro neuronavigaci 3
Ultrazvukové přístroje duplexní 6
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 48
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 39
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 254
Celkem 621

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.