Nemocnice Vrchlabí, s.r.o.

IČO

64827232

ADRESA

Fügnerova 50
Vrchlabí, 54301
okres Trutnov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Gastroskop 2
Hemodialyzační přístroje 1
Kardiotokograf 1
Koloskop 2
Laparoskopy 2
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 26
Celkem 46

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.