Fakultní nemocnice Bulovka

IČO

64211

ADRESA

Budínova 67/2
Praha 8, 18000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 03.08.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 70 10
CT simulátory 1
Duodenoskop 3
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 5
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Kardiotokograf 18
Koloskop 6
Laparoskopy 9
Lasery operační a terapeutické 9
Lineární urychlovače s jednou energií X 1
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 3
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 3
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 2
RTG dg skiagrafické mobilní 12
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 5
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG simulátory 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 12
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 23
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 51
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 4
Celkem 212

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.