Fakultní nemocnice v Motole

IČO

64203

ADRESA

V úvalu 84/1
Praha 5, 15000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 23
CT simulátory 1
Duodenoskop 10
Gastroskop 40
Hemodialyzační přístroje 26
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 4
Kardiotokograf 23
Koloskop 25
Laparoskopy 17
Lasery operační a terapeutické 22
Lineární urychlovače s jednou energií X 1
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 3
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
Portálové zobrazování (portal vision) 3
Přístroje pro mimotělní oběh 10
RTG dg - kostní denzitometry 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 4
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 5
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 23
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 11
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 25
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 1
RTG dg zubní intraorální 8
RTG dg zubní panoramatické 2
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 9
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 4
Substandardní dozimetrický systém 5
Systémy pro neuronavigaci 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 38
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 21
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 114
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 249
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 3
Celkem 752

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.