Fakultní Thomayerova nemocnice

IČO

64190

ADRESA

Vídeňská 800
Praha 4, 14000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 31
CT simulátory 1
Duodenoskop 3
Gastroskop 17
Hemodialyzační přístroje 11
In vivo dozimetrie - polovodičová 4
Kardiotokograf 16
Koloskop 10
Laparoskopy 10
Lasery operační a terapeutické 6
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
Přístroje pro mimotělní oběh 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 11
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 5
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro neuronavigaci 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 26
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 16
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 96
Celkem 295

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.