Fakultní Thomayerova nemocnice

IČO

64190

ADRESA

Vídeňská 800
Praha 4, 14000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 19.10.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 25
CT simulátory 1
Duodenoskop 4
Gastroskop 15
Hemodialyzační přístroje 12
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Kardiotokograf 16
Koloskop 11
Laparoskopy 12
Lasery operační a terapeutické 7
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 9
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 8
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro neuronavigaci 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 25
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 18
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 77
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Celkem 276

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.