Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČO

64173

ADRESA

Šrobárova 1150/50
Praha 10, 10000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 26
CT simulátory 1
Duodenoskop 3
Gastroskop 11
Hemodialyzační přístroje 20
Kardiotokograf 10
Koloskop 7
Laparoskopy 10
Lasery operační a terapeutické 13
Lineární urychlovače s jednou energií X 1
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 1
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 2
Portálové zobrazování (portal vision) 1
Přístroje pro mimotělní oběh 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 4
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 10
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 4
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 7
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 7
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 2
RTG dg zubní panoramatické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1
Rektoskop 5
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro neuronavigaci 3
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 6
Ultrazvukové přístroje duplexní 14
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 16
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 19
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 22
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 83
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 1
Celkem 327

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.