Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IČO

64165

ADRESA

U nemocnice 499/2
Praha 2, 12800
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 22.06.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 1
Biochemické analyzátory (automaty) 70 95
CT simulátory 1
Duodenoskop 7
Gastroskop 23
Hemodialyzační přístroje 97
Hyperbarické komory jednomístné 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 57
Koloskop 18
Laparoskopy 24
Lasery operační a terapeutické 18
Lineární urychlovače s jednou energií X 1
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 72 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 1
Přístroje pro mimotělní oběh 5
RTG dg - kostní denzitometry 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 3
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 4
RTG dg mamografické I. kategorie 2
RTG dg skiagrafické mobilní 19
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 9
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 12
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 5
RTG dg speciální kardiokomplety 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 2
RTG dg zubní intraorální 5
RTG dg zubní panoramatické 2
RTG terapeutické 2
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 5
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Scintilační gama kamery planární 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 3
Ultrazvukové přístroje duplexní 46
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 38
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 30
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 12
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 154
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 1
Celkem 723

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.