Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČO

635162

ADRESA

Nemocniční 898/20a
Ostrava, 70200
okres Ostrava-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 10
Duodenoskop 2
Gastroskop 11
Hemodialyzační přístroje 29
Hyperbarické komory vícemístné 1
Kardiotokograf 20
Koloskop 8
Laparoskopy 10
Lasery operační a terapeutické 9
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 6
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 6
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg speciální kardiokomplety 4
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 5
Systémy pro neuronavigaci 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 19
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 15
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 70
Celkem 249

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.