Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČO

635162

ADRESA

Nemocniční 898/20a
Ostrava, 70200
okres Ostrava-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 10
Duodenoskop 3
Gastroskop 9
Hemodialyzační přístroje 29
Hyperbarické komory vícemístné 1
Kardiotokograf 20
Koloskop 8
Laparoskopy 10
Lasery operační a terapeutické 10
Lithotryptory jen s UZ naváděním 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 5
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 2
RTG dg speciální kardiokomplety 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 2
Systémy pro neuronavigaci 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 20
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 15
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 63
Celkem 237

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.