Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČO

635162

ADRESA

Nemocniční 898/20a
Ostrava, 70200
okres Ostrava-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 29.11.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 11
Duodenoskop 2
Gastroskop 12
Hemodialyzační přístroje 22
Hyperbarické komory vícemístné 1
Kardiotokograf 12
Koloskop 7
Laparoskopy 10
Lasery operační a terapeutické 7
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 6
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 5
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg speciální kardiokomplety 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 4
RTG dg zubní intraorální 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 11
Systémy pro neuronavigaci 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 7
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 24
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 7
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 52
Celkem 220

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.