Lázně Darkov a.s., Rehabilitační sanatorium

IČO

61974935

ADRESA

Čsl. armády 2954/2
Karviná, 73301
okres Karviná

DRUH ZAŘÍZENÍ

Rehabilitační ústav

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 20.01.2021
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 1
Celkem 1

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.