ISCARE a.s.

IČO

61858366

ADRESA

Českomoravská 2510/19
Praha 9, 19000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Další lůžkové zařízení

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 20.07.2021
Název přístroje Počet
Duodenoskop 1
Gastroskop 9
Koloskop 6
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 1
Celkem 26

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.