AeskuLab k.s

IČO

60470488

ADRESA

Škrobárenská 502/1
Brno, 61700
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná odborná laboratoř

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 27.11.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 17
Celkem 17

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.