AeskuLab k.s.

IČO

60470488

ADRESA

Junácká 1077/110
Ostrava, 72400
okres Ostrava-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná odborná laboratoř

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 23.10.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 12
Celkem 12

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.