Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Zdravotní středisko

IČO

5886

ADRESA

Sliačská 1150/1
Praha 4, 14100
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Zdravotnické středisko

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Celkem 2

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.