Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

IČO

567914

ADRESA

Havlíčkova 1265/50
Kroměříž, 76701
okres Kroměříž

DRUH ZAŘÍZENÍ

Psychiatrická léčebna

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 6
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 1
Celkem 9

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.