Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

IČO

534242

ADRESA

Kaštanová 268
Třinec, 73961
okres Frýdek-Místek

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 3
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 2
Kardiotokograf 8
Koloskop 4
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 10
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 30
Celkem 89

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.