Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

IČO

534188

ADRESA

El. Krásnohorské 321
Frýdek-Místek, 73801
okres Frýdek-Místek

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 12
Duodenoskop 3
Gastroskop 12
Hemodialyzační přístroje 19
Kardiotokograf 10
Koloskop 10
Lasery operační a terapeutické 5
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 6
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 9
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 28
Celkem 132

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.