Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

IČO

5212146

ADRESA

Dukel. hrdinů 200
Rakovník, 26901
okres Rakovník

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 4
Gastroskop 3
Kardiotokograf 7
Koloskop 2
Laparoskopy 3
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 10
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 11
Celkem 55

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.