Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

IČO

511951

ADRESA

Slovanského bratrství 710
Pelhřimov, 39301
okres Pelhřimov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 15
Duodenoskop 2
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 16
Kardiotokograf 5
Koloskop 4
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 5
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG terapeutické 1
Rektoskop 2
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 6
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 9
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 9
Celkem 98

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.