Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

IČO

511951

ADRESA

Slovanského bratrství 710
Pelhřimov, 39301
okres Pelhřimov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 14
Duodenoskop 2
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 16
Kardiotokograf 6
Koloskop 5
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 5
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 3
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 3
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG terapeutické výše nespecifikované 1
Rektoskop 2
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 5
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 6
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 9
Celkem 101

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.