Nemocnice Varnsdorf příspěvková organizace

IČO

49888498

ADRESA

Karlova 2280
Varnsdorf, 40747
okres Děčín

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice následné péče

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2021
Název přístroje Počet
Kardiotokograf 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 2
Celkem 5

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2021.