MUDr. Jana Melková s.r.o.

IČO

4852401

ADRESA

K. H. Borovského 819
Jevíčko, 56943
okres Svitavy

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 6
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Celkem 8

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.