Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

IČO

48512478

ADRESA

Polní 553/3
Brno, 63900
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 2
Duodenoskop 2
Gastroskop 7
Hemodialyzační přístroje 4
Kardiotokograf 15
Koloskop 13
Laparoskopy 6
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 4
Rektoskop 3
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 9
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 1
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 17
Celkem 97

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.