M DESIGN STUDIO PLZEŇ, s.r.o.

IČO

48363057

ADRESA

Tachovská 1776/80
Plzeň, 32300
okres Plzeň-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 27.07.2021
Název přístroje Počet
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Celkem 4

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.