Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

IČO

47813750

ADRESA

Olomoucká 470/86
Opava, 74601
okres Opava

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 31
Duodenoskop 2
Gastroskop 1
Hemodialyzační přístroje 31
Kardiotokograf 11
Koloskop 3
Laparoskopy 4
Lasery operační a terapeutické 5
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 4
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 3
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 15
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 9
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 23
Celkem 162

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.