Klinika Dr. Pírka s.r.o.

IČO

47540265

ADRESA

Na Celně 885
Mladá Boleslav, 29301
okres Mladá Boleslav

DRUH ZAŘÍZENÍ

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 20.07.2021
Název přístroje Počet
Duodenoskop 1
Gastroskop 1
Koloskop 1
Laparoskopy 4
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Celkem 12

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.