Lázně Teplice nad Bečvou a.s., OLÚ pro kardiorehabilitaci

IČO

45192570

ADRESA

63
Teplice nad Bečvou, 75301
okres Přerov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Rehabilitační ústav

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 22.08.2019
Název přístroje Počet
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Celkem 1

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.