Lázně Teplice nad Bečvou a.s., OLÚ pro kardiorehabilitaci

IČO

45192570

ADRESA

47
Teplice nad Bečvou, 75301
okres Přerov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Rehabilitační ústav

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Celkem 1

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.