Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČO

390780

ADRESA

U Nemocnice 3066/1
Břeclav, 69002
okres Břeclav

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 9
Duodenoskop 1
Gastroskop 5
Hemodialyzační přístroje 17
Kardiotokograf 8
Koloskop 3
Laparoskopy 5
Lasery operační a terapeutické 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 1
Rektoskop 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 9
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 4
Celkem 84

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.