Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

IČO

386766

ADRESA

Bedřicha Smetany 1166/7
Boskovice, 68001
okres Blansko

DRUH ZAŘÍZENÍ

Ostatní dětské odborné léčebné ústavy

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 2
Celkem 2

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.