Nemocnice Blansko

IČO

386634

ADRESA

Sadová 1596/33
Blansko, 67801
okres Blansko

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 15
Gastroskop 3
Hemodialyzační přístroje 18
Koloskop 2
Laparoskopy 1
Lasery operační a terapeutické 4
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
Přístroje pro mimotělní oběh 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 8
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 5
Celkem 65

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.