Chronicare s.r.o., Následná intenzivní péče

IČO

2989204

ADRESA

Boleslavská třída 425/9
Nymburk, 28802
okres Nymburk

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice následné péče

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 17
Celkem 19

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.