Chiram s.r.o.

IČO

28825471

ADRESA

Havlíčkova 377
Hronov, 54931
okres Náchod

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 27.11.2020
Název přístroje Počet
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
Celkem 2

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.