AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Šternberk

IČO

27797660

ADRESA

Jívavská 1435/20
Šternberk, 78501
okres Olomouc

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 19.10.2021
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 13
Gastroskop 3
Hemodialyzační přístroje 15
Kardiotokograf 7
Koloskop 3
Laparoskopy 5
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 3
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 9
Celkem 72

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.