AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov

IČO

27797660

ADRESA

Dvořákova 1800/75
Přerov, 75002
okres Přerov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 11
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 25
Kardiotokograf 9
Koloskop 2
Laparoskopy 8
Lasery operační a terapeutické 7
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg skiagrafické mobilní 3
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 2
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Ultrazvukové přístroje duplexní 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 14
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 31
Celkem 133

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.